Obavištenje o izborima 2.juna 2024.

Građani s pribivalištom na teritoriji Varoši Subatice od 27. aprila 2024. godine mogu izvršit uvid u dio Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju Varoši Subatice, tražit upis, brisanje, izminu, dopunu el ispravku podataka neposridno u Varoškoj upravi Varoši Subatice, u Odsiku za opštu upravu el elektronski priko portala eUprava, na način i po postupku utvrđenom zakonom.

 O zahtivu za prominu u dilu Jedinstvenog biračkog spiska za Varoš Subaticu nadližni organ odlučivaje u roku 24 sata od prijema zahtiva.

obavištenje

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Uskršnja izložba u Bunjevačkoj matici intermeco