Izdvajamo

Dan Dužijance 2023. Obilužen nacionalni praznik Bunejvaca Dan Dužijance.Foto: subotica.com
 
Dan Dužijance 2023. Obilužen nacionalni praznik Bunejvaca Dan Dužijance.Foto: subotica.com
 
Dan Dužijance 2023. Obilužen nacionalni praznik Bunejvaca Dan Dužijance.Foto: subotica.com
 
Dan Dužijance 2023. Obilužen nacionalni praznik Bunejvaca Dan Dužijance. Foto: subotica.com
 

O Bunjevačkoj matici

Ideju o oživljavanju rada "Bunjevačke matice" izneo je prvi put javno 20.10.1994. g. Marko Peić, kada je formiran inicijativni odbor, U prisustvu velikog broja učesnika 27.06.1995. utvrđen je Statut Matice i iniciran sastav rukovodstva, a usvojen na skupštini koja je održana 10.09.1995. Matica je upisana u Ministarstvu pravde 09.11.1995. u registar društvenih organizacija.

Opširnije

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Promocija filma o Slamarka, održivosti, identitetu i nasliđu