Aktuelno u Riči

            Poštovana čeljadi, poštovaoci bunjevačke lipe riči, prid vama se nalazi novi broj naši novina.
Tušta se tog u međuvrimenu izdešavalo.
Potrudili smo se da vam ovim brojom ulipšamo ove tropske dane, prija svega pismama na-
ši savrimeni pisnika i pomalo da vas podsitimo na naš folklor i narodne rukotvorine ko što
je šling. Iako pandemija korona virusa jenjava, čuvajte se i ostanite zdravi kako bismo narednog miseca u veselju obilužili našu Dužijancu. Živili.....

 

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Zaslužne žene o kojima se malo zna