Aktuelno u Riči

RIČ UREDNICE

Poštivana čeljadi, prid vama je novi broj naši novina.Teme kojima se njima bavimo, raznolike su. Započeli smo danom Varoši Subatice, Dužijancom, uživajte u čitanju tekstova koje smo za vas pripremili.

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Promocija filma o Manojlović palata