Aktuelno u Riči

RIČ URIDNICE

Poštivana čeljadi, poštivaoci bunjevačke lipe riči, prid vama je novi broj naši novina. Trudili smo se da teme kojima se bavimo budu  raznolike.Moždar smo se ipak ovog puta više pozabavili popisom stanovništa, koji je nama Bunjevcima zbog našeg identiteta vrlo važno. Izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti, važno je i  za velike nacije, a sigurno još i više  za male narode ko što smo mi. Važno je da očuvamo naš identitet, jel time nigujemo i našu tradiciju i jezik brez kog se naša kulturna baština ne mož sačuvat.Do slidećeg broja uživajte u čitanju tekstova koje smo za vaš pripremili.

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Bunjevačka kultura kao dio folklora Srbije