Aktuelno u Riči

Rič urednice
Poštivana čeljadi, poštovaoci bunjvačke lipe riči, prid vama je novi broj naši novina. Polako se
završava još jedna godina, za nas vrlo važna. Ove godine je bio popis stanovništva i dobili smo
priliku da se izjasimo da smo Bunjevci i da divanimo bunjevačkim jezikom. Prija nikog vrimena
glasali smo za novi saziv Bunjevačkog nacionalnog savita.Tako ćemo u duhu naši odluka završit
ovu godinu, tradicionalno proslav naše praznike od Mikulaša do Božića i poželit da nam Novo
lito donese lipšu i ispišniju godinu.I to ime živili.....

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Uskršnja izložba u Bunjevačkoj matici 2023.