KONKURS ZA DODILU PRIZNANJA NACIONALNOG SAVITA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE ZA 2024. GODINU

 

1. „POSEBNO PRIZNANJE NSBNM Ivan Antunović“ dodiljiva se za posebni doprinos na očuvanju nacionalnog identiteta Bunjevaca

2. „Priznanje NSBNM Mara Đorđević Malagurski“ dodiljiva se za vrhunski doprinos u oblasti kulture / odnosno / rodne ravnopravnosti Bunjevaca.

3. „Priznanje NSBNM - Kalor Milodanović“ dodiljiva se za vrhunski doprinos u oblasti informisanja na bunjevačkom jeziku.

4. „Priznanje NSBNM Mijo Mandić“ dodiljiva se za vrhunski doprinos u oblasti obrazovanja Bunjevaca.

5. „Priznanje NSBNM Ambrozije Šarčević“ dodiljiva se za poseban doprinos u oblasti naučno-istraživačkog rada Bunjevaca.

6. „Priznanje NSBNM Blaško Rajić“ dodiljiva se za doprinos u razvoju institucija i očuvanju nacionalnog identiteta Bunjevaca.

7.   PRIZNANJE NSBNM dodiljiva se za period od 10 godina kontinuiranog rada - aktivnosti na očuvanju nacionalnog identiteta Bunjevaca

pojedincu, udruženju, ustanovi i organizaciji za ostvarene rezultate i izuzetne zasluge na očuvanju nacionalnog identiteta Bunjevaca.

 

Konkurs je otvoren do 15.2.2024. godine.

Prijave poslat poštom el lično od 8-15 sati na adresu:

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, Trg cara Jovana Nenada 15/5, 24000 Subatica,

el na mail adresu: bunjnacsav@gmail.com

 

Prijava na Konkurs

 

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Promocija filma o Manojlović palata