Vinogradarska kućica

Bio je ovo vinogradarski kraj, kadgod. Vrime i izgradnja kuća učinili su da Makova sedmica bude naseljeni dio Subotice.

Kad su postojale kućice one su bile skrovište za pudare i vinogradare. U njima se sklanjo alat, srdistva za prskanje vinograda, tu se popila  i prva časa vina, el rakije.

Onu sliku pod snigom sam zdravo davno slikala. Možbit da na njezinom mistu stoji već kuća na sprat, a ova u zelenilu još postoji. Vidi se da su ziđane od blata, trske sa dvedesetak meteri veličine, baš samo da se glava zavuče i odžak je svidok vrimena u prolazu.

 

M.H.

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Zaslužne žene o kojima se malo zna