Varoš Subatica ove godine sprovodi proces participativnog budžetiranja

Varoš Subatica obavištava Subatičane da je budžetski proces pripreme budžeta za 2022. godinu i naredne dvi budžetske godine u toku i da sva zainteresovana lica mogu uzet učešće u pripremi istog.

Varoš Subatica ove godine sprovodi proces participativnog budžetiranja. Participativno planiranje budžeta je uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju novaca prikupljeni kroz poreze i druge javne prihode u cilju poboljšanja kvaliteta života u jednoj zajednici i u skladu s prioritetima razvoja naše varoši i realnim mogućnostima finansiranja  projekata.

Tim povodom sprovodi se anketiranje građana koje će se organizovat od 07. septembra do 30. septembra u svim Misnim zajednicama, Uslužnom centru Varoške kuće i na sajtu Varoši Subatice. Građani i sva zainteresovana lica imaje priliku da popunjavanjem Upitnika daju svoje pridloge za projekte koji bi učinili život u našoj varoši kvalitetnijim i lipšim. Popunjene  upitnike  potribno je da ubacite u najbližu  kutiju  za prikupljanje pridloga. Elektronska verzija Upitnika se nalazi na sajtu www.subotica.rs, a popunjen upitnik se mož poslat na upitnik@subotica.rs.

Posli prikupljanja pridloga izvršiće se analiza pridloženi projekata. O rezultatima analize odnosno uvrštenim projektima u nacrt budžeta varoši za 2022. godinu javnost će bit obavištena putom zvaničnog sajta Varoši Subatica i prilikom organizovanja javne rasprave o budžetu.

 

O radu Misnih zajednica poglidajte ovdi.

 

 

 

 

 

 

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Zaslužne žene o kojima se malo zna