Ukrašavanje jaja u dekupaž tehniki i slamom

Dica koja pohađaje Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture uklašavali su jaja slamom i u dekupaž tehniki.

Sridnjoškulci su održali radionicu ukrašavanja uskršnji jaja u Tehničkoj školi "Ivan Sarić". Radionica ukrašavanja jaja je bila dekupaž tehnikom, a naši sridnjoškulci su bili vridni.

Radionica ukrašavanja jaja slamom održana je u Osnovnoj škuli "Pionir" u Starom Žedniku. Slamarka Lozana Homolja je sa dicom ukrašavala jaja ovom tehnikom. Svi su bili vridni i srićni, jel su nešto naučili.

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Uskršnja izložba u Bunjevačkoj matici 2023.