Tretman protiv krpelja na teritoriji Varoši Subatice

 

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj u saradnji s Privatnim partnerom „Oris“ d.o.o.  iz Sombora, obavištava javnost o slidećem:

 

Tretman protiv krpelja na teritoriji Varoši Subatice će bit sproveden u periodu od 6. do 15. septembra 2021. godine.

Preparati kojima će bit urađen tretman protiv krpelja su otrovni za čele, pa se mole čelari da košnice izmiste minimum 5 km od lokacije di će bit sprovedene mire suzbijanja krpelja, u vrimenskom intervalu od 48 sati.

 

Lokacije pridviđene za tretman:

Subatica:

-         Park Dudova šuma

-         Okolina stadiona „Spartak“ i Šandorska bara

-         Park Prozivka

-         Park Ćirila i Metodija

-         Park Rajhl Ferenca

-         Sportski tereni, dičije sigralište i javna zelena površina za rekreaciju u MZ Kertvaroš (oivičeno ulicama Banijska, A. Aškerca, Dobojska i objektima Javne ustanove „Naša radost“)

-         Poljana oko vrtića „Naš biser“, okolina sportski terena i dičije sigralište u MZ Mali Radanovac (oivičeno ulicama Bele Bartoka, Eduarda Rusijana, Ljube Šercera i Lifke Šandora)

-         Sportski tereni i sigralište s okolnim javnim zelenim površinama u MZ Željezničko naselje (Čordaški put  (Jovana Mikića ) – Kruševačka)

-         Sportski tereni i sigralište s okolnim javnim zelenim površinama u MZ Šandor (oivičeno ulicama Plate Dobrojevića, Adačka i Ilindenska)

-         Dičije sigralište u ulici  Vladimira Rolovića – Vlasenička (MZ Šandor)

-         Dičije sigralište na Trgu Paje Jovanovića (MZ Šandor )

-         Dičije sigralište i javna zelena površina u ulici  Tolminska (MZ Šandor)

-         Dičije sigralište i javna zelena površina u ulici  Jurija Gagarina (MZ Šandor)

-         Dičije sigralište u ulici Šenoina ( naselje„Tokio“, MZ Centar 3)

-         Dičije sigralište u ulici Braće Jugović (MZ Dudova šuma)

-         Dičije sigralište u ulici Nade Dimić (MZ Prozivka)

-         Dičije sigralište u ulici Jo Lajoša (MZ Prozivka)

-         Dičije sigralište i sportski tereni sa okolnim javnim zelenim površinama  u ulici Leskovačka (MZ Ker)

-         Dičije sigralište u ulici Ive Andrića -Rovinjska (MZ Ker)

-         Dičije sigralište u ulici Sergeja Jesenjina (MZ Ker)

-         Dičije sigralište u ulici Augusta Cesarca – Stevana Filipovića  (MZ Novo selo)

-         Dičije sigralište u ulici Velebitska – Vladimira Đanića  (MZ Gat)

-         Dičije sigralište u ulici Dragojle Jarnević - Potiska  (MZ Gat)

-         Dičije sigralište i sportski tereni na uglu ulica Fočanska i Raška (MZ Mali Bajmak)

-         Dičije sigralište u ulici Batinska (MZ Mali Bajmak)

-         Dičije sigralište u ulici Rade Končara (MZ Novi Grad)

-         Dičije sigralište u ulici Zetska (MZ Kertvaroš)

-         Dičije sigralište u ulici Čat Geze – Pesnička (MZ Kertvaroš)

-         Dičije sigralište u ulici Petrinjska (MZ Kertvaroš)

-         Dičije sigralište u ulici Jovana Mikića (MZ Kertvaroš)

-         Dičije sigralište u ulici Šantićeva – kod Centra za socijalni rad (MZ Kertvaroš)

-         Dičije sigralište u ulici Lifke Šandora  -Eduarda Rusijana (MZ Mali Radanovac)

-         Dičije sigralište u ulici Otvorena – Bele Bartoka (MZ MZ Mali Radanovac )

-         Dičije sigralište u ulici  Uralska  - Valjevska (MZ Peščara)

-         Dičije sigralište u ulici Kumrovačka  (MZ Peščara)

-         Dičije sigralište u u lici  Stubička (MZ Zorka)

-         Poljana kod fabrike „Sever“

-         Poljane u MZ Zorka (oivičene ulicama Edvarda Kardelja, Bezdanska, Kupusunska i Ive Senjanina) i ulični pojas duž bivše fabrike „Zorka“ – Bedanska i Zorkina ulica)

-         Ostale manje javne zelene  površine  i dičija sigrališta u gradskim MZ

 

Palić:

-         Velik Park

-         Obala od Ženskog do Muškog štranda

-         Litnja pozornica

-         Okolina Krvavog jezera

-         Dičije sigralište na trgu Lasla Mađara

-         Dičije sigralište u ulici Daruvarska

-         Ulica Zelengorska

-         Okolina hotela „Sport“

-         Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“

-         Poljana kod meterološke stanice

 

Kelebija:

-         Okolina Majdana

-         Dičije sigralište u ulici Edvarda Kardelja

 

Bikovo:

-         Dičije sigralište i okolne javne zelene površine kod škule i ambulante

 

Čantavir:

-         Javna zelena površina na trgu Petefi brigade s pijačnim trgom

-         Dičije sigralište u ulici  Lenjinova – Senćanska

-         Dičije sigralište u ulici  Pionirska – 8. marta

-         Izletište Siget („Ostrvo“)

 

Bačko Dušanovo:

-         Dušanovački park  -  ćošak ulice Ive Lole Ribara i Škulske ulice

-         Izletište Žablje ostrvo

 

Višnjovac:

-         Dičije sigralište i okolna javna zelena površina

 

Mala Bosna:

-         Dičije sigralište i okolna javna zelena površina

 

Mišićevo:

-         Dičije sigralište i okolna javna zelena površina

 

Đurđin:

-         Dičije sigralište, sportski tereni i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante u ulici Vladimira Nazora

 

Bajmak:

-         Javne zelene površine na Trgu M. Tita

-         Javne zelene površine oko Sportskog centra (oivičeno ulicama M. Gupca, Sajmište Stanišićki put

-         Dičije sigralište i ostale javne zelene površine -  Rata (kod kanala)

-         Dičije sigralište i ostale javne zelene površine -  Rata (kod škule)

 

Dolnji Tavankut:

-         Dičije sigralište i ostale javne zelene površine u ulici Matka Vukovića

 

Mirgeš:

-         Dičije sigralište i okolna javna zelena površina

 

Novi Žednik:

-         Dičije sigralište i okolna javna zelena površina

 

Stari Žednik:

-         Dičije sigralište i okolna javna zelena površina

 

Za sve dodatne informacije obratite se Emini Salapuri, e-mail: emina.salapura@oris.rs, telefon:066/499-500.

                                                                       

  Šef Službe za komunalne poslove 

       Goran Išpanović                                                                                               

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Zaslužne žene o kojima se malo zna