„Studije u vidu reinženjeringa za unapriđenje sistema javnog varoškog i prigradskog privoza“

U toku je izrada „Studije u vidu reinženjeringa za unapriđenje sistema javnog varoškog i prigradskog privoza“ u Subatici. Cilj studije je reinženjering strukture i funkcionisanja sistema javnog privoza putnika u Subatici, usaglašavanje s realnim transportnim potribama i zahtivima korisnika sistema i podizanje nivoa kvaliteta transportne usluge.

 

U cilju dobijanja podataka neophodni za analizu sistema javnog varoškog i prigradskog privoza putnika u Subatici, u okviru izrade, planirano je izvršit anketiranje i brojanje putnika na stajalištima i u vozilima javnog privoza u Varoši Subatici. Nuz to, u toku je i anketa domaćinstava koja će se završit u toku naredne dvi nedilje, odnosno do kraja marta miseca. Istraživanje na terenu (u vozilima i na stajalištima) će se obavit u periodu od 20.03.2023. do 26.03.2023. godine u periodu od 06:00 do 22:00. Istraživanje će obavljat oko 50 učenika i studenata iz Subatice. Istraživači će bit obiluženi bedžom i imaće ovlašćenje za rad ovireno od strane Načelnika varoške uprave Varoši Subatice, ko i radni nalog oviren od strane Saobraćajnog fakulteta – Univerziteta u Beogradu i PTC – Public Transport Consult doo, organizatora koji sprovode istraživanje.

 

Zafaljivamo se svim građanima koji uzmu učešće u ovim istraživanjima, jer je vaše mišljenje od izuzetnog značaja za unapriđenje sistema javnog privoza putnika u Subatici.

 

 

Sekretar Sekretarijata komunalne poslove,

       energetiku i saobraćaj

                                                                                          ______________________

                                                                                                 Radoslav Vukelić

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Uskršnja izložba u Bunjevačkoj matici intermeco