Saopštenje Savita za bezbidnost saobraćaja Varoši Subatice

Savit za bezbidnost saobraćaja Varoši Subatice organizuje tribine-edukacije o pravilnoj upotribi dičijeg autosidišta. Edukacije će se održat u zgradi Otvorenog univerziteta i to u terminima: utorak, 23.11.2021. godine s početkom u 18.00 sati, srida 24.11.2021. u 18.00 sati, ko i u 19.30 sati, te četvrtak 25.11.2021. godine s početkom u 18.00 sati i u 19.30 sati. 

Svaki termin ima ograničen broj učesnika na 30 prisutni, imajuć u vidu epidemiološke mire, ko i veličinu prostora u kome se edukacija održava. 

Mogućnost da se prijavi ima svaki roditelј brez obzira el posiduje sopstveno putničko vozilo el ne, te da već posiduje dičije sidište el ne.

Prijave se vrše u Varoškoj kući, na šalteru broj 1 uslužnog centra, svaki radni dan od  11.00 do 14.00 sati, lično. Rok za prijavu je 19.11.2021. godine. Svaki prijavlјen će dobit ulaznicu na ime i prizime koja će mu omogućit da posli edukacije učestvuje u nagradnom dilu di Savit za bezbidnost saobraćaja poklanja u svakom terminu 10 dičiji autosidišta.

Takođe, sva tri dana trajanja edukacija biće organizovan i punkt za proviru korišćenja dičijeg autosidišta za one roditelјe koji već koriste sidište, a nisu sigurni el ga koriste pravilno. Punkt će biti postavlјen u vrimenu od 18.00-20.30 sati, na parkingu otvorenog univerziteta.

Pozivamo sve zainteresovane roditelјe da se jave što prije jel je broj mista ograničen. 

 

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Zaslužne žene o kojima se malo zna