Promocija projekta Bunjevačka kultura kao dio folklora Srbije

Promocija projekta Bunjevačka kultura kao dio folklora Srbije održana je 18. novembra 2022. godine u Tehničkoj škuli „ Ivan Sarić“,  projekat su podržali Varoš Subatica i Bunjevačka matica. U pominutom projektu učestvovali su učenici koji pohađaje nastavu bunjevačkog jezika sa elementima nacionalne kulture u tri sridnje škule Tehničkoj škuli „ Ivan Sarić“, Politehničkoj i Hemijsko - tehnološkoj škuli„ Lazar Nešić“.

U protiklom periodu snimljena su tri kratka filma s ciljom da se promoviše bunjevačka kultura kao dio folklora Srbije.Rukovodeći se činjenicom da se dici na časovima bunjevačkog jezika sa elementima nacionalne kulture mora ponudit mogućnost kreativne obrade nastavnih jedinica, nastavnice Jadranka Tikvicki i Melisa Vilov, odlučile su da sa dicom urade jedan projekat u toku jedne škulske godine. Tako je nasto njev prvi projekat u kome se bave stvaralaštvom naše umitnice Ane Bešlić i zaostavštinom familije Vojnić.

Prvi film je posvićen Palati Vojnić. Zašto Palata Vojnić? Zato što je to jedna od najlipših građavina u našoj varoši. Želeli su da javnosti, prija svega mlađoj populaciji, približe sve priče koje se kriju iza zidina pominute građavine.Viruju da će na taj način skrenut pažnju na kulturne spominike naše varoši i ukazat na nužnost njevog očuvanja.Čuvajući njih, mi zapravo čuvamo sićanje na minula vrimena.

Drugi film je posvićen spominiku Majka i dite, koji se nalazi u naselju Aleksandrovo, a dilo je vajarke Ane Bešlić. U njemu je dato tumačenje ovog umitničkog dila. Autori su bili rukovođeni vajarkinom tezom da kamen, drvo i bronza sami pričaje svoje priče, a ovo je bila njeva priča.

 Treći film je zapravo skretanje pažnje na sveukupno stvaralaštvo Ane Bešlić.On je, moždar, i početak nikog drugog projekta.

 „Nije nam bilo lako, tribali smo realizovat tehničku podršku za naše ideje.Dica su sa elanom privatila rad na projektu. Brzo su svatili koliko su važni ovaki projekti za varoš ko i nas same. Čini mi se da smo tušta tog naučili  iz naše istorije, a to nam je i  bio cilj“, kazla je Jadranka Tikvicki, kordinatog projekta.

Ona se zafalila na porški Varoši Subatica i Bunjevačke matice.

„Zdravo je važno da ovakav pristup radu zaživi u svim vidovima nastavnog procesa,jel kad su dica zadovoljna, onda uspih ne mož da izostane", dodala je Jadranka Tikvicki.

    

     

   

 

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Promocija filma o Slamarka, održivosti, identitetu i nasliđu