Pridsidnik Skupštine grada primio pidsidnicu NSBNM

Pridsidnik Skupštine grada Subotice, dr Balint Pastor je dana 30.09.2020. primio pridsidnicu Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, dr Suzanu Kujundžić Ostojić i delegaciju Nacionalnog savita. 

Pridsidnik Skupštine grada Subotice je u razgovoru sa delegacijom Nacionalnog savita došao do saznanja o problemima i priprekama sa kojima se isti susreću tokom svog rada u oblastima o kojima se stara Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine, a tiču se pitanja vezani za službenu upotribu jezika, obrazovanja, kulture i informisanja.

 Dr Balint Pastor izrazio je svoju spremnost da u granicama svoji ovlašćenja i nadležnosti nastoji da razmotri mogućnosti koje bi doprinele rešavanju problema konstatovani na ovom susritu.

U razgovoru je istaknuta spremnost za dalju saradnju učesnika sastanka, a sve u cilju zaštite i razvoja prava svi građana grada Subotice.

 

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Zaslužne žene o kojima se malo zna