Počeli radovi na izgradnji turističko-manifestacionog trga u Čantaviru

Danas smo, zafaljujuć sridstvima Ministarstva privride i Varoši Subatice, u naselju Čantavir, započeli radove na izgradnji turističko-manifestacionog trga. Ovaj projekat vridan je štogod više od 55,8 miliona dinara (sa PDV-om). Ministarstvo privride izdvojilo je, u tu svrhu, sridstva u visini od oko 27,9 miliona dinara, dok je ostatak sridstava obrezbidila varoš. Površina trga za turističke svrhe biće štogod više od 8.700 kvadratni metara.

 

Trenutno stanje trga u samom centru naselja, iza crkve, ne zadovoljava potribe Čantavira u oblasti privride, turizma i javni manifestacija i Varoš Subatica je donela odluku da ovo naselje zaslužuje jedan nov, velik i funkcionalan prostor dostojan svoji stanovnika.

 

U Čantaviru živi šest i po iljada ljudi, većinom poljoprivridnika. Čantavirci su ponosni domaćini, naročito uspišni u stočarstvu, koje je posebno razvijeno, pa je ovde sidište i regionalnog lidera u proizvodnji stočne rane. Naselje, koje se pominje još u sridnjem viku, danas ima svoje javno-komunalno priduzeće, razvijenu privridu i sva obilužja dobro uređenog mista za život.

 

Život u Čantaviru triba da postane još kvalitetniji, a tome će doprinet, kako velik projekat izgradnje kanalizacione mreže „Čista Srbija“ koji kreće ove godine, tako i projekat proširenja postojeći kapaciteta centralnog trga.

 

Uređenje prostora za potribe kako pijačne prodaje, tako i sajmova, svečanosti, vašara i drugi manifestacija doneće veliku korist i Bačkom Dušanovu, Višnjovcu, Starom i Novom Žedniku, Bikovu, u kojima živi oko deset iljada stanovnika, a koja su dobro povezana sa Čantavirom. Poljoprivridnici iz okoline će na trgu i u pratećim specijalizovanim objektima moć prezentovat svoju ponudu, povezivat se i zajedno nastupat, a blizina autoputa otvara i velike mogućnosti za nacionalnu promociju poljoprivridni, poslovni i turistički kapaciteta svi ovi subatički naselja i sela.

 

Vašari i pijačni dani u Čantaviru tradicionalno se održavaje više decenija. Svake treće nedilje u misecu, u periodu od marta do novembra, održava se vašar na dvi lokacije, dok je svake nedilje dvared pijačni dan, u četvrtak i u nedilju. Najviše se prodaju zanatski radovi, domaći proizvodi i rukotvorine, koje se ne mogu kupit u prodavnicama i trgovinskim lancima, npr. ručno rađeni slatkiši, kožna galenterija, ručno rađene korpe, voće, povrće i ostali poljoprivridni proizvodi.  Od 120 izlagača, 70 prodaje poljoprivridne proizvode, 10 ranu i mesne proizvode, 10 zanatske proizvode, a ostali 30 prodaje garderobu i kućne aparate.

 

Priduzetnici i zanatlije koji se pojave na čantavirskoj tradicionalnoj pijaci podsićaje na stara vrimena, kad nisu postojali veliki trgovinski lanci. Oni dolaze uglavnom sa šireg područja Bačke i Banata, a naročito iz Sente, Kanjiže, Ade, Mola, Čoke, Utrina, Gunaroša, Bačke Topole, Oroma, Bajmaka i naravno samog Čantavira i Subatice.

 

Ovim projektom ćemo i sve objedinit na jednom mistu, čime nastavljamo kako ispunjavanje komunalni potriba naši građana, tako i opremanje turistički zona i stvaranje uslova za privlačenje gostivi iz okoline, al i na nacionalnom nivou. Zadovoljenje potriba građana za uređenim pijačnim prostorom, očuvanje stari zanata, jačanje turistički kapaciteta, povezivanje sela i prigradski naselja, stvaranje novi radni mista, ostanak mladi na selu i unapriđenje kvaliteta života – sve su to ciljovi koji su nas opridilili da ulažemo u ovaj odličan projekat za Čantavir i cila varoš. To su i razlozi što je projekat pripoznalo i podržalo Ministarstvo privride, na čemu smo posebno zafalni ministarki Atanasković, sa kojom smo više puti razgovarali i naišli na njeno razumivanje.

 

Za tri miseca Čantavir će imat jedan savrimen, multifunkcionalan i reprezentativan javni prostor, kakav se čeko decenijama. Neka je srićan rad izvođačima, pa da se svi okupimo na novom trgu po okončanju radova.

 

                                                                                                          Gradonačelnik Subatice

                                                                                                                        Stevan Bakić

 

 

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Zaslužne žene o kojima se malo zna