Mirović:Podrška nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Pridsidnik Pokrajinske vlade, Igor Mirović divanio  u odvojenim susritima, sa pridsidnicom Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine Suzanom Kujundžić Ostojić i pridsidnikom Nacionalnog savita crnogorske nacionalne manjine Dragoljubom Malovićem.

Na sastancima je bilo riči o programskim pitanjima, projektima i podrški radu nacionalni savita.

Pridsidnik Mirović istako je da će nuz podršku Pokrajinske vlade biti nastavljena realizacija projekata značajni ne samo za bunjevačku i crnogorsku nacionalnu manjinu već i za sve druge nacionalne manjine u Vojvodini.

Pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić Ostojić kazala je da Savit, koji obilužava 20 godina postojanja i dilovanja, vodi politiku čuvanja i unapriđenja identiteta, kulture i tradicije Bunjevaca nuz punu podršku Pokrajinske vlade.

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Uskršnja izložba u Bunjevačkoj matici intermeco