Međunarodni dan maternjeg jezika

I ove godine Dan maternjeg jezika 21.februar obilužen je u cilju  podizanja svisti o značaju očuvanja maternjeg jezika. Tema je: "Višejezično obrazovanje – neophodnost transformacije obrazovanja”".

Svaki 14 dana nestaje po jedan jezik. Gotovo polovina, od približno 7000 jezika na planeti, virovatno će nestat do početka slidećeg vika, jel mnoge zajednice preferiraje engleski, mandarinski el španski jezik  u odnosu na maternji jezik.

Osnovno za priživljavanje jezika je da se prinosi dici, da ima institucionalnu podršku, svoje pismo, da se niguje u škulama i  medijima. U osnovnim i sridnjim škulama više od 300 dice uče  Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture.

U Srbiji postoji više od 30 etnički zajednica koje divane  svoj vlastiti jezik, a službeni jezik  imaje  11 manjinski jezika. Oko 60.000 dice u Srbiji obrazuje se na osam manjinski jezika. Stoga se danas triba podsititi zašto bismo održali i očuvali jezik  Bunjevaca  ko najvažniju osobinu Bunjevačkog identiteta. Bunjevački jezik je i bio  službeno korišten u 18. viku (prvi je Statut grada Subotice napisan na bunjevačkom jeziku).

Jezik je osnovni element kulture, i brez njegovog očuvanja i dodatnog učvršćivanja kroz istraživanja nije moguće osigurat kontinuitet opstanka bunjevačke nacionalne manjine.Jedan od ciljeva rada je da prikažemo kako dica koja izučavaje Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture imaje odnos prema Bunjevačkom jeziku.

Podsićamo da je Republika Srbija 2006. godine pristupila Evropskoj povelji o regionalnim el manjinskim jezicima Saveta Evrope, u želji da doprinese zaštiti i očuvanju multikulturalizma i višejezičnosti u Srbiji i Evropi.

Ratifikacijom povelje Srbija se obavezala da štiti sve manjinske jezike koji se tradicionalno koriste na našoj teritoriji, i manjinski jezici se koriste u obrazovanju, medijima, upravnim i sudskim postupcima, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, navodi se u saopštenju Ministrarstva za ljudska i manjinska prava. Obrazovanje na maternjem jeziku Svesna značaja obrazovanja na maternjem jeziku u kontekstu očuvanja jezika nacionalnih

Pravo na informisanje na jeziku nacionalne manjine se ostvaruje putem štampani i elektronski medija, na manjinskim jezicima se izdaju novine, časopisi, publikacije, zbornici, a elektronski mediji emituju programe na jezicima nacionalni manjina, podsića Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Generalna skupština UNESKO 1999. godine proglasila je 21. februar za Međunarodni dan maternjeg jezika, ko sićanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u istočnom Pakistanu, jel su protestovali zbog toga što njev maternji jezik nije proglašen za zvanični.

S.I.

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

VELIKO BUNJEVAČKO PRELO 2023.