“Kraljice” na Dove prikaz običaja

Kadgod su se Dove slavile tri dana. Običaj “Kraljica” se spominje još u pridkrišćanskom vrimenu, jel se tako obilužavalo buđenje prolića. Pripivi u pismama koje pivaje Kraljice je “Ljeljo”, to je ime kadgodašnje boginje prolića. Kraljice su bile cure od 13 do 16 godina u grupi od 8 cura, a ima kad je bilo i dva momčića obučeni ko čobani i nosili su batine pazeć da kogod ne napadne kraljice. Kraljice ako ji je bilo više dogovore se ko će kojim šorom ić. Jedna od kraljički pisama je je i pisma “Mi selu iđemo”:

 

 

“Mi selu iđemo, Ljeljo

Selo od nas biži, Ljeljo

A što od nas biži, Ljeljo

Mi mu ne iđemo, Ljeljo

Da ga porobimo, Ljeljo

Već mu mi iđemo, Ljeljo

Da ga veselimo, Ljeljo ”

Kad dođu prid kuću uvate se po dvi s bilim maramama i pivaje. Kad završe domaćin im da kaki poklon, jaja, divenice el malo novaca.

Kad dođu prid kuću uvate se po dvi s bilim maramama i pivaje. Kad završe domaćin im da kaki poklon, jaja, divenice el malo novaca.

Kad završe pivanje odu kod glavne Kraljice tamo večeraje obično kajgane od dobiveni jaja što njim domaćica ispeče. Posli večere poklone podile pa se raziđu svojim kućama prije mraka. Kadgod su kraljice išle pivat i na drugi dan Dova.

Na Dove je običaj da se kuće zakite sa zovom, ulazna vrata, kapija. Svaka kuća ima simbol Dova.

 

„Sedam darova Duha svetog”

Mudrost – dar donošnja dobri odluka vezani za život

Razum – sposobnost razboritog (logičnog, kritičkog) rasuđivanja.

Savest – privaćanje svi dobri savita od oni koji su nam poslati.

Jakost – dar po kom možmo ostat dostojni vire.

Znanje – dar prihvaćanja istine i napritka.

Pobožnost – dar obraćenja Bogu s poštivanjem.

Stra– dar prihvaćanja Božijeg suda.

Na salašu Grge Pećerića prikazan je običaj “Kraljica” na Dove. U ulogi domaćina bili su Grgo Pećerić, na čijem je salašu na Bikovu ovaj običaj i prikazan, te Marija Bošnjak, a oni su, takođe, divanili o tom kako su Dove velik svetac.

U prikaz običaja bila su uključena i dica koja iđu na folklornu sekciju u OŠ „Sveti Sava” na Bikovu, a sve u cilju da se običaji približe našoj dici, ko i KUD "Aleksandrovo".

S.I.

foto: Bojan M.

 

 

 

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Uskršnja izložba u Bunjevačkoj matici intermeco