Karavana digitalni veština, bezbidnosti i pismenosti „Digitalna ekspedicija“ 

Poštivana čeljadi, 

U prilogu pročitajte  saopštenje povodom Karavana digitalni veština, bezbidnosti i pismenosti „Digitalna ekspedicija“ koji se 23. i 24. oktobra 2021. godine održava u Subatici. 

Saopštenje "Digitalna ekspedicija".

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Zaslužne žene o kojima se malo zna