Isključena dekorativna rasvita

Poštivani građani,


Vlada Republike Srbije donela je zaklјučak kojim se priporučuje isklјučivanje dekorativne rasvite na objektima na kojima ta vrsta rasvite nije neophodna.

Počev od 27. avgusta, isklјučena je dekorativna rasvita na zgradi Vlade Republike Srbije, zgradi Ministarstva finansija i Ministarstva privride, zgradi Pridsidništva, ko i na drugim zgradama i objektima di nije neophodna.

Vlada apeluje i na druge institucije i organizacije da primine ovu priporuku ko primer odgovornog i racionalnog ponašanja, kako bismo zajednički dali doprinos u rišavanju izazova energetske krize s kojima se suočava velik broj zemalјa.

Dana 27. avgusta Varoš Subatica je isklјučio dekorativnu rasvitu na objektu Varoške kuće, a dana 29. avgusta na kolegijumu Varoške uprave Varoši Subatice doneta je odluka da se obaviste sva javna priduzeća, institucije i ustanove čiji je osnivač Varoš Subatica da postupe u skladu s zaklјučkom Vlade Republike Srbije.

Imajuć u vidu sve naprid navedeno, u cilјu smanjenja efekata energetske krize, apelujem na sve građane i priduzeća na teritoriji Varoši Subatice da postupe na isti način i time daju svoj doprinos privazilaženju izazova energetske krize s kojima se svit, a time i naša država i naša varoš suočavaje u ovom periodu.

 

                                                                                                Gradonačelnik Varoši Subatice

                                                                                                            Stevan Bakić

 

 

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Poveznice

Izjasni se na popisu da si: Bunjevac/ka-maternji: bunjevački jezik