“Bunjevačka kultura kao dio folklora Srbije 2”

Pala prva klapa za snimanje filma  u okviru projekta “Bunjevačka kultura kao dio folklora Srbije 2”. Projekat su podržali Varoš Subatica i MInistarstvo kulture,  a nosilac je Bunjevačka matica. U pominutom projektu učestvuju su učenici koji pohađaje nastavu bunjevačkog jezika sa elementima nacionalne kulture u tri sridnje škule Tehničkoj škuli „ Ivan Sarić“, Politehničkoj i Hemijsko - tehnološkoj škuli„ Lazar Nešić“. Ovaj film je posvićen Manojlović palate, a sve u cilju da se promoviše bunjevačka kultura kao dio folklora Srbije.

U projektu učestvuju dica: Majda, Martina, Željan i Anđelo.

Nastavnici: Jadranka Tikvicki i Melisa Vilov.

Produkcija:Staša Tumbas, Bojan Mihajlović i Sandra Iršević.

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Uskršnja izložba u Bunjevačkoj matici intermeco