Blesić Pavle

Pavle Blesić rođen je 6. avgusta 1924 godine u Somboru. Diplomirao je 1945. na Državnoj trgovačkoj akademiji u Somboru. A 1946. godine, diplomirao je takođe na Učiteljskoj školi – Preparandija, u Somboru. U periodu između 1953. i 1955. studirao je slikarstvo na likovnom odseku Više pedagoške škole u Novom Sadu. Godine 1965. postaje član ULUS-a u Beogradu.

Na grupi za istoriju umetnosti, apsolvirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 1971. godine. Izdate su mu do sada tri monografije, prva 1984. godine, druga 1992. godine, i treća 1998. godine. Organizovano mu je 45 samostalnih izložbi, a izlagao je na 300 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Pavle Blesić, dobitnik je sledećih priznanja i nagrada:

1972. – Sombor, otkupna nagrada na IV trijenalu savremenog jugoslovenskog crteža.
1978. – Beograd, nagrada iz Fonda "Moša Pijade" za unapređenje likovnog stvaralaštva ULUS, ULUB, i ULUK.
1980. – Sombor, Oktobarska nagrada grada Sombora.
1981. – Beograd, Orden rada sa srebrnim vencem.
1982. – Sombor, nagrada na XXXI prolećnoj izložbi likovnih umetnika Vojvodine.
1983. – Tuzla, otkupna nagrada na V izložbi jugoslovenskog portreta.
1984. – Sombor, nagrada "Likovne jeseni" na VIII trijenalu savremenog crteža.
1987. – Sombor, otkupna nagrada na IX trijenalu savremenog jugoslovenskog crteža.
1995. – Beograd, druga nagrada na II bijenalu akvarela jugosl.-BAJ
1995. 1997. – Toronto (Kanada), otkupna nagrada na XII međunarodnoj izložbi minijatura.
1998. – Novi Sad, otkupna nagrada na I bijenalu pejzaža.
2002. – Kladovo, prva nagrada publike na izložbi Likovne kolonije "Kladovo 2002".

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Uskršnja izložba u Bunjevačkoj matici intermeco