O Bunjevačkoj matici

Ideju o oživljavanju rada "Bunjevačke matice" izneo je prvi put javno 20.10.1994. g. Marko Peić, kada je formiran inicijativni odbor, U prisustvu velikog broja učesnika 27.06.1995. utvrđen je Statut Matice i iniciran sastav rukovodstva, a usvojen na skupštini koja je održana 10.09.1995. Matica je upisana u Ministarstvu pravde 09.11.1995. u registar društvenih organizacija.

Odbori

Pridsidnik

1. Veljko Vojnić je rođen 06.09.1959. godine u Vršcu. Završio je Građevinski fakultet u Subotici, ima zvanje Master u svojoj struci. Poseduje organizacione i rukovodne sposobnosti. Bio je rukovodilac u "Studenskom centru", a sada u ustanovi "Naša radost", član je Upravnog odbora Fondacije -SOS Sinagoga, zamenik je pridsidnika Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Pridsidnik je MZ "Dudova šuma" i podpridsidnik Skupštine grada Subotice. Član je Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine i zaminik pridsidnice NSBNM i član Glavnog odbora Bunjevačke matice.

Podpridsidnik

Aleksandar Bošnjak, rođen 1964.godine u Somboru, sa stanom u Somboru. Po struci je dipl.ing poljoprivrede. Podpridsidnik je Bunjevačke matice od 2013.godine. Član je UG " Bunjevačko kolo"iz Sombora od 2011.godine nalazi se na funkciji podpridsidnika udruženja . Član je Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Saradnik je Bunjevačkih novina bavi se pisanjem članaka iz oblasti poljoprivrede i društvenog života Bunjevaca. Bio je savetnik ministra za poljoprivredu i odbornik u skupštini grada Sombora.

 

Članovi

1. Dejan Parčetić, rođen 1974.godine u Somboru, sa stanom u Somboru. Po obrazovanju je diplomirani ekonomista .Član Bunjevačke matice od 2012.godine. Pridsidnik je UG " Bunjevačko kolo" iz Sombora od 2011.godine ,prije toga obavljao je funkciju podpridsidnika. Član je glavnog odbora Bunjevačke matice i Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Amaterski se bavio muzikom sviranjem i pivanjem naših pisama.

2. Jadranka Tikvicki,rođena je 06.03.1973. godine u Subotici završila Gimnaziju u Subotici, Filozofski fakultet u Novom sadu, po struci profesor srpskog jezika i književnosti. Bila je član Odbra za obrazovanje u prvom sazivu Nacionalnog saveta, koautor je udžbenika za gramatiku pod nazivom: " Klupče" za učenike od prvog do četvrtog razreda, učestvovala je u izradi planova za nastavu Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture, koautor je priručnika za gramatiku od petog do osmog razreda za nastavu Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture. Član je Glavnog odbora Bunjevačke matice, glavni i odgovorni urednik je dvomisečnika za nauku, kulturu i stvaralašvo "Rič bunjevačke matice". Bila je urednik i lektor mnogih izdanja knjiga Bunjevačke matice. Dobitnica priznanja NSBNM MIjo Mandić".

3. Sandra Iršević, rođena je u 03.12.1973. godine u Subotici. Gimnaziju je završila u Subotici, a fakultet sa Master studijama u Beogradu na FMK Singidunum sa temom Kulture globalnih medija. Doktorantkinja Univerziteta Educondigitalna produkcija.Poseduje bogato iskustvo u radu na elektronskim i drugim medijima. Sandra Iršević, je glavna i odgovorna urednica portala www.ecofeminizam.com, novinarka freelenserka i radi za nekoliko medija kao saradnica-dopisnica uključujući i RTV Pink. Nalazi se na listi eksperata OEBS-a za medije po pitanju životne sredine. Dobitnica je je nagrade Simens Press Awards 2014, a osvojila je i treće mesto i dobitnica je godišnje nagrade za toleranciju koju su 2015.godine dodelili Republičko povereništvo za rodnu ravnopravnost i Misija OEBS-a u Srbiji.

2023.godine Film "Slamarke: izrada umetnosti od slame - veza između nasleđa, kreativnosti i održivosti" Sandre Iršević iz Subotice nagrađen je drugom nagradom i specijalnom nagradom za montažu na 53. međunarodnom festivalu amaterskog filma „Žisel“.

Autorka je izložbe  fotografija „Autorke bunjevačke priče“  koja je bila postavljena  u  klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. 

Objavila je nikoliko naučni radova:

Objavljeni radovi: M 51

Iršević S. (2020). Srpske i bunjevačke dobrotvorke u Subotici tokom 19. i 20.veka, Časopis Baština, Instituta za srpsku kulturu –Priština sa privremenim smeštajem u Leposaviću, 50, 2020, 343-354.

M53
Iršević S. (2016). Bunjevke kroz istoriju književnosti i umetnosti, AM Journal of Art and Media Studies; No 11 (2016): Issue No. 11, November 2016, 93-99.

M33

Iršević S.(2020).Publika portala ecofeminizam najaktivnija na društvenim mrežama, Ekofeminizam između zelenih i ženskih studija,1,2020, 145-160.

UČEŠĆE NA PANELIMA I KONFERENCIJAMA
M34

Sandra Iršević, „Smart phones are a necessity, not a luxury for refugees and migrants“,Book of Abstracts 9th International Scientific Conference “Bridges of Media Education 2017”. 15-16.09. 2017., Faculty of Philosophy, Novi Sad, Serbia, 3.


NEKATEGORIZOVANO:
Iršević.S.(2021). Kolektivno sećanje i pamćenje kod Bunjevaca. Bunjevački prigled, sveska 10,2021.,str 116-128, Novi Sad: Udruženje građana Bunjevci ISSN 2334-6124.
Iršević.S.(2021). Medijska publika od uvođenja bunjevačkog jezika kao službenog jezika u varoši Subatica. Bunjevački prigled, sveska 10, 2021.,str 128-143, Novi Sad: Udruženje građana Bunjevci ISSN 2334-6124.

Iršević. S. (2019).Da li je umitnost slamarstva umitnost?, Bunjevački prigled, sveska 8-9, 2019- 2020, str. 57-65, Novi Sad: Udruženje građana Bunjevci ISSN 2334-6124

Iršević, S. (2019). Umitnost Bunjevaka u Jugoslaviji, Bunjevački prigled, sveska 8-9, 2019- 2020, str. 66-82, Novi Sad: Udruženje građana Bunjevci ISSN 2334-6124

Aleksandar Raič, Zvonko Stantić, Sandra Iršević: “Transnacionalna uslovljenost rešavanja bunjevačkog pitanja i civilno društvo”, Bunjevački prigled, sveska 7, 2018, str. 47-88, Novi Sad: Udruženje građana Bunjevci ISSN 2334-6124

Iršević S.( 2018).Žene koje su bile ispred svog vremena, Bunjevački prigled, sveska 7, 2018, str. 89-108, Novi Sad: Udruženje građana Bunjevci ISSN 2334-6124

Sandra Iršević, „Transnational Determination of Solving the Bunjevci Question: What Civil society in Serbia, Hungary and Croatia can do?, Fragile Europe: Fifth Mid-Term Conference Political Sociology Research Network 32 of the European Sociological Association, 2 - 3 November 2018., Institute of Sociological Studies Faculty of Social Sciences/Institute of Sociological Studies Charles University Prague, Czech Republic.

Sandra Iršević, „Bunjevci as women in front of their time“, Fragile Europe: Fifth Mid-Term Conference Political Sociology Research Network 32 of the European Sociological Association, 2 - 3 November 2018., Institute of Sociological Studies Faculty of Social Sciences/Institute of Sociological Studies Charles University Prague, Czech Republic.

4. Miroslav Vojnić Hajduk je rođen u Subotici 01.11.1951. godine. Završio je Građevinsku školu u Subotici i drđavni Institut za koreografiju u Sofiji – Bugarska i po zanimanju je koreograf – pedagog. Bio je osnivač Bunjevačko – šokačke stranke, Bunjevačkog kulturnog centra iz Subotice i u najranijem periodu je član rukovodstva Bunjevačke matice. Pokretač je Bunjevačkog kalendara u ime Bunjevačkog kulturnog centra Subotica koji od pre nekoliko godina izdaju zajedno Bunjevačka matica i BKC. Član je u više mandata Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Učestvovao je na naučnom skupu koji je u organizaciji Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održan u Subotici. Rukovodila je u BKC Subotica i član je Bunjevačke matice.

5.Suzana Kujundžić Ostojić

6. Ivan Dulić

7.Lazarela Marjanov

Nadzorni odbor Bunjevačke matice

Pridsidnik

1. Mirjana Vojnić Hajduk, rođena 26.08.1957. godine u Subotici, završila je Gimnaziju prirodno – matematički smer i upisala Ekonomski fakultet koji nije završila. Od samog početka je uključena u sve aktivnosti bunjevačkih institucija ( prvo Bunjevačko –šokačku stranku, a kasnije i u Bunjevački kulturni centar iz Subotice). I danas je aktivni član BKC –a i stalni saradnik na almanahu Bunjevački kalendar. Član je Bunjevačke matice . Ima iskustva na polju materijalno finansijskog poslovanja jer je od 1979. godine zaposlena u ''PIONIR''u gde radi u finansijskom sektoru, kao samostalni likvidator.

Članovi

1. Branka Marki, rođena 17.06.1956. godine u Đurđinu. Završila je Učiteljski fakultet u Somboru. Član je Bunjevačke matice i uključena u projekat "Bunjevačka lipa rič"

2. Josip Kulić,rođen 1942.godine u Somboru. Po struci diplomirani elektro inžinjer u penziji. Član Bunjevačke matice od 2002.godine,bio je član Glavnog odbora,sada je član Nadzornog odbora. Jedan od osnivača UG « Bunjevačko kolo» iz Sombora. Član je Glavnog odbora. Bio je član Nadzornog odbora. Organizator je više značajnih kulturnih manifestacija.

3. Marko Išpanović, rođen 1940.godine u Subotici, sa stanom u Subotici . Završio gimnaziju po zanimanju penzioner. Član Bunjevačke matice od 2007.godine. Član Nadzornog odbora.

4. Bela Ivić, rođen 1944.godine u Subotici, sa stanom u Novom Žedniku po zanimanju penzioner. Član Bunjevačke matice od 2010.godine Bio je član Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine. Član je Nadzornog odbora Bunjevačke matice.

Pridsidnici stručni odbora

  • Odbor za književnost – Stipan Šarčević
  •  Odbora za istoriju – Mijo Mandić
  • Odbor za nauku- prof. dr Aleksandar Raič
  •  Odbora za muziku i folklor – Miroslav Vojnić Hajduk
  • Odbora za jezik i obrazovanje – Jadranka Tikvicki
  • Odbora za informativnu delatnost – ma Sandra Iršević
  • Odbora za likovnu umetnost – Ivan Šarčević

Pritraga

Aktuelno u Riči

Prid nama je novi broj.

Promocija filma o Manojlović palata